Förtroendevalda hos Västra Götalandsregionen

Vänsterpartiet (V)