Mats Pilhem (V)

Kontaktinformation

Telefon:
0703-294280 (mobil)

E-post:
mats.pilhem@vgregion.se

Uppdrag (3 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Valberedningen ledamot 2022-10-25 2026-10-14
Styrelsen för folkhögskolorna ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Regionfullmäktige ledamot 2022-10-15 2026-10-14