Förtroendevalda hos Västra Götalandsregionen

Bolag (13 st)

Regionen har intresse i ett antal bolag. Regionfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.