Almi Företagspartner Väst AB

Mandatperiod: 2023-04-17 - 2027-04-16

Uppdrag (5 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Vakant ledamot 1
Vakant ledamot 2
Vakant ledamot 3
Liljegren Sven Socialdemokraterna revisor 4
Bäcklund Bo-Lennart Miljöpartiet de gröna revisorsersättare 5