Förtroendevalda hos Västra Götalandsregionen

Nämnder och styrelser (36 st)

I nämnderna och styrelser sitter politiker som är utsedda av regionfullmäktige.