Samverkansnämnden Västra Sjukvårdsregionen (tidigare Samverkansnämnden VGR/Halland

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag (10 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Alnebratt My Socialdemokraterna ledamot 1
Fält Johan Moderaterna ledamot 2
Lösnitz Håkan Sverigedemokraterna ledamot 3
Billman-Stark Inger Vänsterpartiet ledamot 4
Pihlblad Oscar Kristdemokraterna ledamot 5
Dalman Eek Cecilia Socialdemokraterna ersättare 6
Hurani Suhaib Moderaterna ersättare 7
Dovstrand Matz Sverigedemokraterna ersättare 8
Andersson Cecilia Centerpartiet ersättare 9
Andreasson Aderum Thony Miljöpartiet de gröna ersättare 10