Förtroendevalda hos Västra Götalandsregionen

Liberalerna (L)