Förtroendevalda hos Västra Götalandsregionen

Centerpartiet (C)