Förtroendevalda hos Västra Götalandsregionen

Utan partitillhörighet (-)