Maria Lindgren (SD)

Uppdrag (6 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Beredning för psykisk hälsa ledamot 2023-06-23 2026-12-31
Regionstyrelsen ersättare 2022-10-25 2026-10-26
Regionfullmäktige ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Personalutskottet ersättare 2022-10-25 2026-10-26
Kulturnämnden ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden ersättare 2023-05-24 2026-12-31