Elin Härling (SD)

Uppdrag (3 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Regionfullmäktige ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Patientnämnd Östra ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Styrelsen för Habilitering & Hälsa ersättare 2023-01-01 2026-12-31