Förtroendevalda hos Västra Götalandsregionen

Kristdemokraterna (KD)