Förtroendevalda hos Västra Götalandsregionen

Demokraterna (D)