Förtroendevalda hos Västra Götalandsregionen

Omställnings- och samordningsberedningen

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31